Care For Children !!

Deze cursus is bedoeld voor aanstaande ouders, ouders van opgroeiende kinderen, leerkrachten, kleuterleidsters, mensen die werken in de kinderopvang en voor iedereen die het belangrijk vindt om op een adequate manier te kunnen handelen wanneer hij of zij een kind ziet dat onmiddellijk eerste hulp nodig heeft. De Cursus Emergency First Response, Care for Children cursus is een cursus waarin innovatieve levensreddende handelingen (CPR), tweede beoordeling en Automatische Externe Defibrillator (AED) voorop staan. De cursist wordt geleerd wordt om eerste hulp te verlenen aan gewonde of zieke kinderen (van 1 jaar tot puberteit) en aan baby's jonger dan 1 jaar. Je leert over de medische noodsituaties die voor kinderen gelden en waarom deze verschillen van die van volwassenen. De cursus behandelt ook het belang van het inzicht krijgen in de basis noodsituaties van kinderen, het emotionele aspect van het zorgdragen voor kinderen, de aanvullende hulp bij kinderen en het voorkomen van algemene verwondingen en ziekten bij kinderen.

Cursusoverzicht

Het CARE FOR CHILDREN lesprogramma ziet er als volgt uit:

 • Beoordelen van de omgeving en het gebruik van beschermende middelen
 • Eerste beoordeling
 • Kind bij bewustzijn met geblokkeerde ademhalingswegen
 • Zuigeling bij bewustzijn met geblokkeerde ademhalingswegen
 • Beademen van een kind
 • Beademen van een zuigeling
 • Één redder, reanimatie kind
 • Één redder reanimatie zuigeling
 • Het stoppen van ernstige bloedingen
 • Shockmanagement
 • Letsels aan de wervelkolom
 • Verwondingenbeoordeling
 • Verbanden aanleggen
 • Ziektebeoordeling
Voor iedereen is de Care for Children cursus erg leuk om wat meer te leren om hulp te kunnen bieden bij ongelukken waarbij kinderen betrokken zijn. Voor bedrijven is het mogelijk om met meerdere mensen op andere tijden de cursus te volgen. Informatie en prijsopgaven hierover zijn bij Duikcentrum Totally Scuba Nieuwegein op te vragen.